نمایش 1–8 از 123 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید حرارتی زیمنس 0.7 تا 1 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 0.7 آمپر تا 1 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 13 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 1.4 تا 2 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 1.4 آمپر تا 2 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 26 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 1.1 تا 1.6 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 1.1 آمپر تا 1.6 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 21 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 2.2 تا 3.2 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 2.2 آمپر تا 3.2 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 42 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 3.5 تا 5 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 3.5 آمپر تا 5 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 65 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 2.8 تا 4 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 2.8 آمپر تا 4 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 52 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز S00

کلید حرارتی زیمنس 0.22 تا 0.32 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید
کلید حرارتی زیمنس 0.22 آمپر تا 0.32 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 4.2 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز s00

کلید حرارتی زیمنس 0.28 تا 0.4 آمپر، سایز S00

تماس بگیرید

کلید حرارتی زیمنس 0.28 آمپر تا 0.4 آمپر، حفاظت class 10، جریان قطع لحظه ای 5.2 آمپر، با جریان اتصال کوتاه 100KA، ترمینال پیچی، سایز s00