نمایش 1–8 از 50 نتیجه

نمایش 9 24 36

واسط پنل اپراتوری درایو V20

تماس بگیرید
واسط پنل اپراتوری درایو زیمنس سینامیکس V20

پنل اپراتوری درایو V20

تماس بگیرید
پنل اپراتوری درایو زیمنس سینامیکس V20

درایو زیمنس 30 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید
سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 22 کیلووات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، 30 کیلووات با ظرفیت اضافه بار 110% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSE

درایو زیمنس 22 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید
سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 18.5 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، 22 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 110% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSE  

درایو زیمنس 15 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید
سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 15 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSD    

درایو زیمنس 11 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید

سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 11 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSD

درایو زیمنس 7.5 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید

سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 7.5 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSD

درایو زیمنس 5.5 کیلو وات V20 ، سه فاز ، با فیلتر

تماس بگیرید

سطح ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت، 5.5 کیلو وات با ظرفیت اضافه بار 150% برای 60 ثانیه، با فیلتر کلاس C3 ،تعداد 4 ورودی دیجیتال، 1 خروجی دیجیتال، 1 خروجی رله، 2 ورودی آنالوگ، 1 خروجی آنالوگ، شبکه مدباس RTU بصورت استاندارد، دارای کنترل پنل BOP، فریم سایز FSB