نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرو موتور زیمنس 0.2 کیلووات V90 ، ترمزدار

تماس بگیرید

سرو موتور زیمنس 0.2 کیلووات V90، ترمزدار، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.64nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 30mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سروو موتور زیمنس 0.2 کیلووات V90 ، بدون ترمز

تماس بگیرید

سروو موتور زیمنس 0.2 کیلووات V90، بدون ترمز، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.64nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 30mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سروو موتور زیمنس 0.1 کیلووات V90 ، بدون ترمز

تماس بگیرید

سروو موتور زیمنس 0.1 کیلووات V90، بدون ترمز، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.32nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 20mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سرو موتور زیمنس 0.1 کیلووات V90 ، ترمزدار

تماس بگیرید

سرو موتور زیمنس 0.1 کیلووات V90، ترمزدار، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.32nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 20mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سرو موتور زیمنس 0.05 کیلووات V90 ، ترمزدار

تماس بگیرید

سرو موتور زیمنس 0.05 کیلووات V90، ترمزدار، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.16nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 20mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سروو موتور زیمنس 0.05 کیلووات V90 ، بدون ترمز

تماس بگیرید

سروو موتور زیمنس 0.05 کیلووات V90، بدون ترمز، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 0.16nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 20mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سروو موتور زیمنس 0.4 کیلووات V90 ، بدون ترمز

تماس بگیرید

سروو موتور زیمنس 0.4 کیلووات V90، بدون ترمز، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 1.27nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 30mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90

سرو موتور زیمنس 0.4 کیلووات V90 ، ترمزدار

تماس بگیرید

سرو موتور زیمنس 0.4 کیلووات V90، ترمزدار، سطح ولتاژ عملکرد 230 ولت سه فاز، سرعت نامی 3000rpm، گشتاور نامی 1.27nm، انکودر incremental، درجه حفاظت IP65، ارتفاع شفت 30mm ، انکودرافزایشی (Incremental) با رزولیشن 2500 پالس TTL، مناسب برای سروو درایو سینامیکس V90